2014/799/ES: AKK un ES Vēstnieku komitejas Lēmums Nr. 4/2014 ( 2014. gada 23. oktobris ) par pilnvarām, ko paredzēts piešķirt Uzņēmumu attīstības centra (UAC) valdei