Odluka Vijeća (EU) 2015/2108 od 16. studenoga 2015. o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Vijeća za trgovinu uslugama Svjetske trgovinske organizacije u pogledu obavješćivanja o povlaštenom tretmanu koji Unija namjerava dodijeliti za usluge i pružatelje usluga najmanje razvijenih zemalja članica, i traženja odobrenja povlaštenog tretmana koji nadilazi pristup tržištu