Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Úloha občanské společnosti ve vztazích mezi Evropskou unií a Chile