Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo dėl euro įvedimo Lietuvoje iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 974/98