Decizia nr. 1/2019 a Comitetului ambasadorilor ACP-UE din 25 februarie 2019 de acordare a descărcării de gestiune directorului Centrului tehnic pentru cooperare agricolă și rurală (CTA) cu privire la execuția bugetului acestuia pentru exercițiul financiar 2017 [2019/355]