Sprawa T-704/19: Skarga wniesiona w dniu 15 października 2019 r. – FGSZ/ACER