T-704/19: Prasība, kas celta 2019. gada 15. oktobrī – FGSZ/ACER