Věc T-704/19: Žaloba podaná dne 15. října 2019 – FGSZ v. ACER