Stichting Uitvoering Financiële Acties Hotărârea Curții (camera a patra) din data de 15 iunie 1989. # Stichting Uitvoering Financiële Acties împotriva Staatssecretaris van Financiën. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Hoge Raad - Țările de Jos. # Taxa pe valoare adăugată. # Cauza 348/87. TITJUR