Pisno vprašanje E-4825/10 Corien Wortmann-Kool (PPE) za Komisijo. Dodatne kapitalske zahteve za zavarovalnice, Solventnost II