2019 m. vasario 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 19/2019, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo IX priedas (Finansinės paslaugos) [2020/937]