Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3142/92 της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 1992 για τον καθορισμό, για την περίοδο εμπορίας 1992/93, της κοινοτικής τιμής προσφοράς των μανταρινιών, συμπεριλαμβανομένων των tangerines, satsumas, wilkings και άλλων παρομοίων υβριδίων εσπεριδοειδών, εξαιρέσει των κλημεντινών, που εφαρμόζεται έναντι της Ισπανίας και της Πορτογαλίας