AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst inzake tijdsbeperkingen op regelingen voor het aanbieden van luchtvaartuigen met bemanning tussen de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika, IJsland en het Koninkrijk Noorwegen (11645/2020 - C9-0392/2020 - 2019/0126(NLE)) Commissie vervoer en toerisme Rapporteur: Maria Grapini