Schriftelijke vraag E-010204/10 Alan Kelly (S&D) aan de Commissie. Onderzoeks- en ontwikkelingsdoelstelling van 3 % van bbp