Deċiżjoni ta’ Implimentazzojni tal-Kummissjoni (UE) 2021/239 tas-16 ta’ Frar 2021 li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1809 li tikkonċerna ċerti miżuri protettivi marbuta ma’ tifqigħat ta’ influwenza tat-tjur b’livell patoġeniku għoli f’ċerti Stati Membri (notifikata bid-dokument C(2021) 1126) (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)