Odluka br. 1/2019 Odbora za pridruživanje u sastavu za trgovinu EU-a i Gruzije od 18. listopada 2019. o ažuriranju Priloga III.-A Sporazumu o pridruživanju [2019/1913]