Boni-Claverie/Raad TITJUR Beschikking van het Gerecht (Vijfde kamer) van 13 juli 2011. # Akissi Danièle Boni-Claverie tegen Raad van de Europese Unie. # Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - Beperkende maatregelen in verband met situatie in Ivoorkust - Beroep tot nietigverklaring - Beroepstermijn - Tardiviteit - Kennelijke niet-ontvankelijkheid. # Zaak T-350/11.