Komission direktiivi (EU) 2016/882, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/59/EY muuttamisesta kielitaitovaatimusten osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)$