Mål C-502/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Vestre Landsret (Danmark) den 18 augusti 2017 – C&D Foods Acquisition ApS mot Skatteministeriet