Zadeva C-502/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Vestre Landsret (Danska) 18. avgusta 2017 – C&D Foods Acquisition ApS/Skatteministeriet