Zaak C-502/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Vestre Landsret (Denemarken) op 18 augustus 2017 — C&D Foods Acquisition ApS/Skatteministeriet