Дело C-502/17: Преюдициално запитване от Vestre Landsret (Дания), постъпило на 18 август 2017 г. — C&D Foods Acquisition ApS/Skatteministeriet