Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Eiropadomei un Padomei “Efektīvāka un demokrātiskāka lēmumu pieņemšana ES enerģētikas un klimata politikā”” (COM(2019) 177 final)