Sprawa C-122/19 P: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 10 września 2020 r. – Hamas / Rada Unii Europejskiej, Republika Francuska, Komisja Europejska [Odwołanie – Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Zwalczanie terroryzmu – Środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom – Zamrożenie środków finansowych – Wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB – Artykuł 1 ust. 4 i 6 – Rozporządzenie (WE) nr 2580/2001 – Artykuł 2 ust. 3 – Utrzymanie organizacji w wykazie osób, grup i podmiotów, które uczestniczyły w aktach terrorystycznych – Przesłanki – Organ właściwy równoważny organowi sądowemu – Orzeczenie skazujące – Utrzymywanie się ryzyka uczestnictwa w działaniach terrorystycznych – Podstawa faktyczna decyzji o zamrożeniu środków finansowych – Obowiązek uzasadnienie – Prawo do skutecznej ochrony sądowej]