2019 m. kovo 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/829, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų ir kuriuo valstybėms narėms leidžiama nustatyti laikinas nukrypti leidžiančias nuostatas oficialių tyrimų, mokslo arba švietimo tikslais, bandymams, veislių atrankai arba selekcijai