Decyzja (UE) 2019/571 Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu i zamknięcia ksiąg rachunkowych Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji za rok budżetowy 2017 (SRB/PS/2019/02)