Afgørelse (EU) 2019/571 truffet af Den Fælles Afviklingsinstans af 28. marts 2019 om decharge for budgettets gennemførelse og om regnskabsafslutningen i Den Fælles Afviklingsinstans for regnskabsåret 2017 (SRB/PS/2019/02)