Rozhodnutí Jednotného výboru pro řešení krizí (EU) 2019/571 ze dne 28. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu a o účetní závěrce Jednotného výboru pro řešení krizí pro rozpočtový rok 2017 (SRB/PS/2019/02)