VERORDENING (EEG) Nr. 1835/90 VAN DE COMMISSIE van 29 juni 1990 tot vaststelling voor de periode van 1 juli 1990 tot en met 28 februari 1991 van in de Franse overzeese departementen geproduceerde hoeveelheden ruwe suiker die in aanmerking komen voor de in Verordening (EEG) nr. 2225/86 bedoelde steun voor raffinage