Kommissionens forordning (EØF) nr. 1835/90 af 29. juni 1990 om fastsættelse for perioden 1. juli 1990 til 28. februar 1991 af de mængder råsukker, produceret i de franske oversøiske departementer, der omfattes af den i forordning (EØF) nr. 2225/86 omhandlede raffineringsstøtte