Euroopan yhteisön perustamissopimus - Viides osa - Yhteisön toimielimet - I osasto - Institutionaaliset määräykset - 1 luku - Toimielimet - 5 jakso - Tilintarkastustuomioistuin - 188 b artikla