Kommissionens beslutning af 30. januar 1992 om, at de bud om støtte til privat oplagring af hele og halve slagtekroppe af lam, som er indgivet i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 58/92 omhandlede licitation, skal være uden virkning