Lieta T-217/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 10. septembra spriedums – DK/EĀDD (Civildienests – Disciplinārlieta – Kriminālsodāmība – No pensijas ieturēts naudas sods – Acīmredzama kļūda vērtējumā – Samērīgums – Pienākums norādīt pamatojumu – Atbildību mīkstinoši apstākļi – Atbildība)