Mål T-579/11: Tribunalens dom av den 12 februari 2015 – Akhras mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Frysning av tillgångar — Rätt till försvar — Motiveringsskyldighet — Uppenbart oriktig bedömning — Rätt till liv — Rätt till egendom — Rätt till respekt för privatlivet — Proportionalitet)