SKRIFTLIG FRÅGA P-0896/01 från Antonios Trakatellis (PPE-DE) till kommissionen. Program för utrotning och kontroll av djursjukdomar och veterinärmedicinska utgifter i Grekland.