SKRIFTLIG FORESPØRGSEL P-0896/01 af Antonios Trakatellis (PPE-DE) til Kommissionen. Program for udryddelse og overvågning af dyresygdomme og udgifter på veterinærområdet i Grækenland.