Državna potpora – Mađarska — Državna potpora SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN) – Mađarska – Porez na oglašavanje — Poziv na podnošenje primjedaba u skladu s člankom 108. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unijeTekst značajan za EGP