Státní podpora – Maďarsko — Státní podpora SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN) – Maďarsko – Daň z reklamy — Výzva k podání připomínek podle čl. 108 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unieText s významem pro EHP