Cauza C-638/16 PPU: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 7 martie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Conseil du Contentieux des Étrangers – Belgia) – X, X/État belge [Trimitere preliminară — Regulamentul (CE) nr. 810/2009 — Articolul 25 alineatul (1) litera (a) — Viză cu valabilitate teritorială limitată — Eliberarea unei vize din motive de ordin umanitar sau datorită anumitor obligații internaționale — Noțiunea „obligații internaționale” — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale — Convenția de la Geneva — Eliberarea unei vize în ipoteza unui risc dovedit de încălcare a articolelor 4 și/sau 18 din Carta drepturilor fundamentale — Inexistența unei obligații]