Kawża C-638/16 PPU: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-7 ta’ Marzu 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Conseil du Contentieux des Étrangers – il-Belġju) – X, X vs État belge (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Regolament (KE) Nru 810/2009 — Artikolu 25(1)(a) — Viża b’validità territorjali limitata — Ħruġ ta’ viża għal raġunijiet umanitarji jew sabiex jiġu onorati obbligi internazzjonali — Kunċett ta’ “obbligi internazzjonali” — Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali — Konvenzjoni ta’ Genève — Ħruġ ta’ viża fil-każ ta’ riskju kkonfermat ta’ ksur tal-Artikoli 4 u/jew 18 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali — Assenza ta’ obbligu)