Byla C-638/16 PPU: 2017 m. kovo 7 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) X, X/État belge (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Reglamentas (EB) Nr. 810/2009 — 25 straipsnio 1 dalies a punktas — Riboto teritorinio galiojimo viza — Vizos išdavimas dėl humanitarinių priežasčių ar tarptautinių įsipareigojimų — Sąvoka „tarptautiniai įsipareigojimai“ — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija — Ženevos konvencija — Vizos išdavimas, kai nustatyta grėsmė, kad gali būti pažeisti Pagrindinių teisių chartijos 4 ir (arba) 18 straipsniai — Pareigos nebuvimas)