Besluit van de Raad van 7 oktober 2010 betreffende de ondertekening namens de Europese Unie van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Federale Republiek Brazilië inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf voor houders van een diplomatiek of dienstpaspoort (2010/621/EU)