Domstolens Dom (Fjerde Afdeling) af 3. oktober 2002. # Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Spanien. # Traktatbrud - artikel 4, stk. 1, og artikel 11 i direktiv 96/59/EF om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT). # Sag C-47/01. TITJUR Kommissionen mod Spanien