Verordening (EEG) nr. 1480/91 van de Commissie van 31 mei 1991 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde produkten van de sectoren granen en rijst