Kommissionens forordning (EØF) nr. 1480/91 af 31. maj 1991 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger