Rozhodnutí č. 1/2020 Společného výboru pro zemědělství ze dne 31. července 2020 o změně přílohy 12 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty [2020/1386]