Stališče Sveta (EU) št. 6/2021 v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o obravnavanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin Sprejeto s strani Sveta dne 16. marca 2021 (Besedilo velja za EGP) 2021/C 135/01