Zadeva T-187/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. decembra 2020 – VP/Cedefop (Javni uslužbenci – Začasni uslužbenci – Zahteva, naj se pogodba podaljša za nedoločen čas – Odločba o nepodaljšanju – Očitna napaka pri presoji – Pravica do izjave – Člen 26 Kadrovskih predpisov – Odgovornost – Premoženjska škoda – Nepremoženjska škoda)