Asia T-187/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.12.2020 – VP v. Cedefop (Henkilöstö – Väliaikaiset toimihenkilöt – Pyyntö sopimuksen uudistamisesta toistaiseksi voimassa olevaksi – Päätös olla uudistamatta sopimusta – Ilmeinen arviointivirhe – Oikeus tulla kuulluksi – Henkilöstösääntöjen 26 artikla – Vastuu – Aineellinen vahinko – Henkinen kärsimys)