Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.8978 – AMF / KLP / Stena Sphere / Stena Renewable). Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (Tekstas svarbus EEE.)